Oświadczamy, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Autorzy dokładają starań aby treści przedstawione w niniejszym serwisie były aktualne i rzetelne, ale nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o te informacje.

Nie odpowiadamy za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.